Retningslinjer

En reol kan lejes enten i vores butik, på telefon 28456757 eller på vores hjemmeside www.superloppen.dk.

Forudbetalt leje kan ikke refunderes.

Når du lejer en reol, kan du sætte dine ting op aftenen før. I løbet af disse tider:
mandag - fredag kl. 17-18, lørdag kl 15-16, søndag kl 15-16 eller på din første lejedag i løbet af åbningstiden.

Der må ikke placeres varer andre steder end på reolerne. Det er ikke tilladt selv at medbringe hylder, reoler, deslige eller på anden vis ændre på Superloppen’s reoler. Det er endvidere ikke tilladt at reklamere på standen, i form af visitkort, henvisning til privat kontakt el. lign.

Vi frabeder salg af følgene produkter: Fødevarer Dagligvare Ulovligt Kopierede Produkter Alkohol Tobak Våben Farlige Materialer eller Pornografisk Materiale Vi forbeholder os retten til at fjerne upassende varer fra reolerne.

Forsvundne varer (varer uden prismærkning) vil blive hensat på en reol for bortkomne ting, som tømmes hver 14. dag og tilfalder Superloppen. Reolen finder du til højre for vores køleskab, ved siden af kassen.

Det er kun tilladt at bruge prislabels udleveret af Superloppen. Prislabels udfyldes med klar og tydelig pris og en kort let læselig beskrivelse skrevet med blokbogstaver. Det er ikke tilladt at sætte prislabels direkte på de udleveret bøjler. Ønsker du at ændre en pris på en vare, skal du fjerne det gamle prislabel og påsætte et nyt. Superloppen accepterer ikke udstregede eller på nogen måde ændrede prislabels.

Superloppen kan ikke stilles til ansvar for stjålne, forsvundne eller ødelagte genstande. Vi forsøger at undgå tyveri med videoovervågning, alarmer, butiksdetektiver samt ved almindelig årvågenhed. I tilfælde af brand eller vandskade er Superloppen ikke erstatningsansvarlig, dog er dette som oftest dækket af egen indboforsikring.

Salget fra dine varer minus 15% til Superloppen afregnes i butikken ved lejeperiodens udløb, hvor pengene vil blive sat ind på dit kreditkort. Det derfor vigtigt at du henvender dig ved kassen når du tømmer din reol. Hvis reolen er lejet for en længere periode, kan der efter aftale med Superloppen’s personale løbende udbetales.

Efter endt lejeperiode, når du tømmer din reol, vil en medarbejder fra Superloppen kontrollere varerne, der tages med hjem. og det er derfor strengt forbudt at fjerne prislabels fra varerne.

Din reol skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode. mandag - fredag skal den være tømt senest kl. 17.00, og lørdag - søndag senest kl. 15.00.

Hvis reolen ikke er tømt ved endt lejeperiode, vil en medarbejder fra Superloppen tømme reolen. Ejer vil blive opkrævet et gebyr på 250 kr. samt 100 kr. for opbevaring pr. påbegyndt dag. De tømte varer vil blive opbevaret uden nogen form for sikkerhed i en uge, hvorefter de vil tilfalde Superloppen. Der tages forbehold for evt. ekstraomkostninger til bortskaffelse eller andet.Vær opmærksom på ved procent på din reol, at alle reoler, som er oprettet i samme telefonnr. vil få rabatten.Sælgeren indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde/sælge varerne.

Vi behandler dine oplysninger strengt fortroligt.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og udarbejde tillæg til disse vilkår.